Lượt truy cập
Luợt truy cập:

Giải pháp Thẻ Tín dụng dành cho Doanh Nghiệp  ( 31/07/2015 ) 

Đáp ứng nhu cầu quản lý của doanh nghiệp trong hoạt động kinh doanh.


Lãi suất thẻ tín dụng BIDV
Trung tâm thẻ BIDV
Tầng 12 - Tháp A Vincom - 191 Bà Triệu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: cardsupport@bidv.com.vn
Điện thoại: 024.222 00588