Lượt truy cập
Luợt truy cập:

Điều khoản, điều kiện phát hành và sử dụng thẻ ghi nợ & Hướng dẫn thực hiện công tác tra soát, khiếu nại của khách hàng qua Tổng đài Trung tâm Chăm sóc khách hàng của BIDV  ( 12/10/2017 ) 

  •     Điều khoản, điều kiện phát hành và sử dụng thẻ ghi nợ ( Quý khách tham khảo tại file đính kèm)
  • Hướng dẫn thực hiện công tác tra soát, khiếu nại của khách hàng qua Tổng đài Trung tâm Chăm sóc khách hàng của BIDV

    Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) trân trọng thông báo: Thực hiện quy định của Ngân hàng nhà nước theo hướng dẫn tại Thông tư 30/2016/TT-NHNN ngày 14/10/2016 về việc sửa đổi, bổ sung một số thông tư quy định về hoạt động cung ứng dịch vụ thanh toán và dịch vụ trung gian thanh toán và Thông tư số 32/2016/TT-NHNN ngày 26/12/2016 về việc sửa đổi một số điều của Thông tư số 23/2014/TT-NHNN ngày 19/8/2014 hướng dẫn việc mở và sử dụng tài khoản thanh toán tại tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán, BIDV hướng dẫn thực hiện nội dung tại điểm 3.2, mục I, Bản điều khoản và điều kiện chung về tài khoản và dịch vụ tại BIDV về công tác tra soát, khiếu nại của khách hàng qua Tổng đài Trung tâm Chăm sóc khách hàng của BIDV như sau:

    -         Đối với những yêu cầu tra soát, khiếu nại phức tạp, có tính chất rủi ro theo quy định của ngân hàng trong từng thời kỳ (Tư vấn viên tổng đài sẽ thông báo với khách hàng trong cuộc gọi), Khách hàng có trách nhiệm bổ sung giấy đề nghị tra soát, khiếu nại theo mẫu quy định của BIDV và scan, gửi qua địa chỉ email bidv247@bidv.com.vn trong vòng 10 ngày làm việc kể từ khi có yêu cầu của khách hàng lên Tổng đài về việc tra soát, khiếu nại; đồng thời lưu bản gốc Giấy đề nghị tra soát, khiếu nại và cung cấp bản gốc cho BIDV trong trường hợp BIDV yêu cầu ( mẫu theo file đính kèm)

    -             Trường hợp khách hàng không bổ sung giấy đề nghị tra soát, khiếu nại trong thời gian quy định, Ngân hàng sẽ sử dụng file ghi âm làm căn cứ chính thức để xử lý đề nghị tra soát, khiếu nại của khách hàng theo quy định của BIDV trong từng thời kỳ.

Lãi suất thẻ tín dụng BIDV
Trung tâm thẻ BIDV
Tầng 12 - Tháp A Vincom - 191 Bà Triệu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: cardsupport@bidv.com.vn
Điện thoại: 024.222 00588