Lượt truy cập
Luợt truy cập:

BIDV triển khai tính năng bảo hiểm cho chủ thẻ quốc tế hạng Bạch Kim  ( 21/08/2018 ) 

Từ 22/8/2018 đến 21/8/2019, BIDV triển khai tính năng bảo hiểm cho chủ thẻ quốc tế hạng Bạch Kim với số tiền bảo hiểm lên đến 10,5 tỷ đồng.

1.     Thời gian triển khai: Từ ngày 22/8/2018 đến ngày 21/8/2019

2.     Phạm vi triển khai: toàn quốc

3.     Đối tượng áp dụng : chủ thẻ quốc tế hạng bạch kim (bao gồm thẻ chính và thẻ phụ), cụ thể : thẻ BIDV Visa Platinum, BIDV Visa Premier , thẻ tín dụng BIDV MasterCard Platinum và thẻ ghi nợ BIDV MasterCard Platinum, với quy định về giới hạn độ tuổi từ 18 tuổi đến 65 tuổi (còn hiệu lực).

4.     Nội dung bảo hiểm : bảo hiểm tai nạn cá nhân trong chuyến đi với số tiền bảo hiểm lên đến 10,5 tỷ đồng. Sản phẩm do Tổng công ty bảo hiểm BIDV (BIC) cung cấp

5.     Người được bảo hiểm :

-       +Tất cả chủ thẻ tại mục 3, có 100% Chi phí vận chuyển được tính vào tài khoản thẻ hạng bạch kim của BIDV mà khách hàng sở hữu, có tài khoản thẻ ở tình trạng tốt ; và

-     +Vợ hoặc chồng và con phụ thuộc dưới 23 tuổi của chủ thẻ tại mục 3 cũng là Người được bảo hiểm nếu 100% chi phí vận chuyển của họ được tính vào tài khoản của chủ thẻ BIDV.

6.     Phạm vi bảo hiểm : Bồi thường cho tai nạn cá nhân trong du lịch xảy ra trong Chuyến đi bằng đường hàng không ra nước ngoài và nội địa của Người được bảo hiểm trong thời gian triển khai tính năng bảo hiểm

7.     Quy tắc bảo hiểm và hướng dẫn yêu cầu bồi thường : chi tiết tại Phụ lục đính kèm.

Lãi suất thẻ tín dụng BIDV
Trung tâm thẻ BIDV
Tầng 12 - Tháp A Vincom - 191 Bà Triệu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: cardsupport@bidv.com.vn
Điện thoại: 024.222 00588