Lượt truy cập
Luợt truy cập:

Dịch vụ thanh toán bảo hiểm qua ATM  ( 02/04/2011 ) 

Thanh toán bảo hiểm chưa bao giờ nhanh chóng như thế: Dịch vụ cho phép chủ thẻ ghi nợ BIDV có thể mua các sản phẩm bảo hiểm và thanh toán phí của các công ty bảo hiểm tại bất kỳ ATM BIDV trên toàn quốc.

-     Dịch vụ thanh toán bảo hiểm trên ATM BIDV hiện nay cho phép thanh toán bảo hiểm của 2 công ty bảo hiểm:

 • Công ty bảo hiểm Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC)
 • Công ty TNHH bảo hiểm nhân thọ AIA Vietnam (AIA)

-     Quy trình thực hiện giao dịch

 •  Bước1: Khách hàng nhập PIN
 • Bước 2: Khách hàng chọn Dịch vụ Giá trị gia tăng
 • Bước 3: Khách hàng chọn tài khoản muốn thực hiện giao dịch (trong trường hợp khách hàng có nhiều tài khoản liên kết)
 • Bước 4: Khách hàng chọn dịch vụ Mua bảo hiểm BIC hoặc Bảo hiểm AIA
 • Bước 5: ATM hiện lên hướng dẫn về dịch vụ
 • Bước 6: Khách hàng lựa chọn loại hình bảo hiểm dịch vụ cần mua (BIC hiện đang cung cấp 10 loại hình bảo hiểm trách nhiệm dân sự, AIA có 4 loại hình bảo hiểm)
 • Bước 7: Khách hàng nhập các thông tin theo yêu cầu của nhà cung cấp (đối với BIC – Khách hàng nhập số điện thoại và biển số xe; đối với AIA – Khách hàng nhập số hợp đồng bảo hiểm)
 •  Bước 8: Khách hàng xem các thông tin đã nhập và xác nhận lại thông tin trước khi thực hiện thanh toán
 • Bước 9:  ATM thông báo kết quả giao dịch, khách hàng chọn In/Không in hóa đơn

-     Mọi thông tin chi tiết về dịch vụ BIDV-VnTopup, quý khách vui lòng gọi về số điện thoại hỗ trợ:

 • Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam: +84 24 22200588 

 • Công ty BIC: 18009456
 • Công ty AIA: 028 38122777

Lãi suất thẻ tín dụng BIDV
Trung tâm thẻ BIDV
Tầng 12 - Tháp A Vincom - 191 Bà Triệu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: cardsupport@bidv.com.vn
Điện thoại: 024.222 00588