Lượt truy cập
Luợt truy cập:

Dịch vụ chấp nhận thanh toán trên máy ATM  ( 31/07/2015 ) 

Dịch vụ đáp ứng nhu cầu thanh toán và rút tiền mặt trên máy ATM cho khách hàng.

DỊCH VỤ CHẤP NHẬN THANH TOÁN THẺ TRÊN ATM

1.        Các dịch vụ thẻ do BIDV phát hành chấp nhận trên ATM của BIDV và biểu phí

Loại thẻ

Thẻ do BIDV phát hành

Ghi nợ
nội địa

Ghi nợ quốc tế

Tín dụng quốc tế

MasterCard

MasterCard

Dịch vụ được thực hiện

   

Rút tiền

1.000

Miễn phí

4%, tối thiểu 50,000 VND/lần giao dịch

Vấn tin số dư

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

In sao kê rút gọn

Miễn phí

Miễn phí

 

Chuyển khoản

0,05% số tiền giao dịch
Tối thiểu 2.000 VND, tối đa 15.000 VND

Miễn phí

 

Đổi Pin

Miễn phí

Miễn phí

 

Yêu cầu in sao kê

5.000 VND

  

Chuyển tiền vào tài khoản có kỳ hạn

Miễn phí

  

Yêu cầu phát hành sổ sec

9.000 VND

  

In hóa đơn trên ATM

500 VND

Thanh toán hóa đơn

Miễn phí

  

- Nạp tiền BIDV VnTopup

   

- Nạp tiền ví điện tử VnMart

   

- Thanh toán bảo hiểm BIC-AIA

   

- Thanh toán tiền điện (chỉ áp dụng cho
EVN miền trung và miền nam)

   

- Thanh toán vé máy bay gồm Vietnam Airlines và Jetstar Pacific

   

- Thanh toán trả sau: • Thanh toán hóa đơn VNPT Hà Nội

   

Hạn mức giao dịch

   

Hạn mức giao dịch tối đa/ lần

5.000.000 VND

Hạn mức giao dịch tối thiểu/lần

10.000 VND

 


 

2.     2. Các dịch vụ do ngân hàng khác phát hành chấp nhận trên ATM của BIDV và biểu phí

Loại thẻ

VISA

MasterCard

Banknetvn[1]

 

Laoviet
bank /APN

 

 

UnionPay

JCB

Thẻ phát hành tại Việt Nam và khu vực đồng tiền chung châu Âu

Thẻ phát hành tại khu vực khác

Thẻ phát hành tại Việt Nam

Thẻ phát hành tại khu vực khác

Dịch vụ được thực hiện

Rút tiền (Chưa bao gồm phí do Ngân hàng phát hành thẻ thu)

Miễn phí

3% số tiền
GD
 tối thiểu 50.000 VND

Miễn phí

3% số tiền
GD
 tối thiểu 50.000 VND

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Vấn tin số dư

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

Miễn phí

N/A

In sao kê rút gọn

N/A

N/A

N/A

N/A

Miễn phí

N/A

N/A

N/A

Chuyển khoản

N/A

N/A

N/A

N/A

Miễn phí

N/A

N/A

N/A

Hạn mức giao dịch

 

 

 

 

 

 

 

 

Hạn mức tối đa/ lần

5.000.000 VND

3.000.000 VND

5.000.000 VND

Hạn mức tối thiểu / lần

10.000 VND

         

 


Lãi suất thẻ tín dụng BIDV
Trung tâm thẻ BIDV
Tầng 12 - Tháp A Vincom - 191 Bà Triệu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: cardsupport@bidv.com.vn
Điện thoại: 024.222 00588