Lượt truy cập
Luợt truy cập:

Thông báo kết quả CTKM Sống chậm để yêu thương  ( 02/03/2017 ) 

BIDV trân trọng thông báo kết quả CTKM Sống chậm để yêu thương dành cho thẻ tín dụng quốc tế được triển khai từ ngày 28/11/2016 đến 24/2/2017. Chi tiết tại file đính kèm.
Trung tâm thẻ BIDV
Tầng 12 - Tháp A Vincom - 191 Bà Triệu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: cardsupport@bidv.com.vn
Điện thoại: 024.222 00588