Lượt truy cập
Luợt truy cập:

Thông báo danh sách khách hàng được hoàn tiền trong CTKM “Siêu giảm giá lên đến 50% ++dành cho chủ thẻ quốc tế BIDV tại LOCK&LOCK F2C TIMES CITY”  ( 25/06/2018 ) 

BIDV trân trọng thông báo Danh sách 132 khách hàng may mắn đủ điều kiện được hoàn tiền từ Chương trình “Siêu giảm giá lên đến 50% ++dành cho chủ thẻ quốc tế BIDV tại Lock & Lock F2C Times City", triển khai trong 03 ngày 25,26,27/05/2018.

​Danh sách Khách hàng được hoàn tiền như dưới đây. Tiền hoàn sẽ được BIDV chuyển vào tài khoản tiền gửi thanh toán của Quý khách hàng mở tại BIDV, dự kiến trước ngày 29/06/2018.

Xin cảm ơn Quý khách hàng đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng thẻ BIDV!

STT

BDS

SỐ THẺ

TÊN CHỦ THẺ

SỐ CIF

TIỀN HOÀN

1

120

4111xxxx1108

NGUYEN HUU PHUC

2337051

                          251,350

2

122

4111xxxx7112

LE MINH THAI

6887

                          186,350

3

122

4111xxxx3106

NGUYEN LAN HUONG

2154368

                          164,500

4

122

4111xxxx6119

NGO TIEN DAT

2477652

                          102,600

5

122

4111xxxx6112

DANG HO DIEP

3644264

                          336,100

6

211

4111xxxx1115

TRAN THI QUYNH ANH

135655

                          500,000

7

122

4111xxxx2119

PHAM THI NGOC YEN

1671183

                          136,650

8

124

4111xxxx5110

NGUYEN THI HONG LE

32462

                          146,500

9

214

4111xxxx4225

PHAN VAN HIEN

3558333

                          500,000

10

122

4111xxxx2101

NGUYEN THI HUONG

143953

                          234,050

11

125

4111xxxx0100

NGUYEN HOANG TRUNG

3049022

                            27,000

12

120

4111xxxx8103

DO ANH TU

4869009

                            32,250

13

466

4111xxxx0103

NGUYEN THI KIM THOA

3722620

                          300,350

14

261

4111xxxx7104

DUONG THI MAI

6231948

                            27,550

15

124

4111xxxx7101

NGUYEN THI MINH HANG

2799

                          341,950

16

120

4111xxxx6100

HOANG THI HUONG

4547768

                          412,200

17

211

4111xxxx8109

TRAN QUANG HUNG

4282454

                          164,400

18

124

4111xxxx5102

TRAN PHUONG LIEN

3006692

                          192,100

19

213

4111xxxx6108

NGUYEN MAI HIEN

2870838

                            56,000

20

120

4111xxxx7100

NGUYEN DINH QUANG

3014659

                          155,450

21

125

4111xxxx8114

NGUYEN THI THU HA

4337091

                            49,700

22

120

4111xxxx4105

LE BAO LY

7387

                          215,650

23

216

4111xxxx7106

THAN THU GIANG

2046534

                          114,900

24

216

4111xxxx1108

VU THI THUY DUONG

268630

                            35,750

25

122

4111xxxx1112

VU DUY CHINH

896331

                          173,100

26

123

4111xxxx3107

NGUYEN MY LINH

270963

                            43,850

27

151

4111xxxx4104

PHAM THI VAN ANH

40391

                            53,150

28

211

4111xxxx4100

DOAN THI HUE

3034580

                          346,300

29

121

4111xxxx1104

DOAN MANH TU

57770

                          164,400

30

222

4111xxxx1104

NGUYEN TUAN ANH

8010708

                          500,000

31

160

4111xxxx2117

NGUYEN THI NGA LINH

1076987

                            22,150

32

129

4111xxxx6108

DO XUAN DUONG

9038315

                          256,550

33

120

4111xxxx6100

LUU DUC VIET

8085626

                            45,700

34

125

4111xxxx7105

NGUYEN THANH THANH BINH

6729241

                            20,800

35

122

4111xxxx2101

PHUNG THU HUONG

918599

                            20,000

36

125

4111xxxx6104

DUONG THU HUONG

2563

                          356,050

37

222

4111xxxx3107

TRUONG THI HA

335275

                          339,050

38

268

4111xxxx3101

HOANG THI MINH THUY

4295478

                            83,650

39

321

4111xxxx8102

CHU NGOC HOANG ANH

928220

                            31,200

40

123

4111xxxx4107

LAI HUONG GIANG

10073352

                          115,000

41

123

4111xxxx3102

NGO THI MY GIANG

8823078

                            57,700

42

211

4111xxxx8107

VU TOAN THANG

9897614

                            61,250

43

123

4111xxxx2102

HOANG THI LIEN HUONG

286729

                          109,850

44

122

4111xxxx6100

NGUYEN HONG VAN

2564728

                          122,450

45

211

4111xxxx1104

HOANG THI TUYET NHUNG

3043924

                          219,100

46

261

4111xxxx6105

TRUONG THI KHANH LIN

963706

                          281,000

47

214

4271xxxx9108

NGUYEN HUU BAC

2313244

                            42,000

48

120

4271xxxx9105

BUI LAN ANH

6858

                          137,950

49

151

4271xxxx3107

DAO ANH TUYET

8074574

                          298,600

50

450

4271xxxx1108

NGUYEN TO UYEN

4793155

                          270,300

51

268

4271xxxx5107

TRAN THANH HOA

10135984

                          500,000

52

450

4271xxxx5107

NGUYEN PHUONG TUE

61761

                          122,700

53

211

4271xxxx4104

VU LAM

3122885

                            30,750

54

222

4271xxxx5107

NGUYEN VAN THINH

5441670

                            20,400

55

450

4271xxxx2100

NGUYEN QUOC HUY

1599784

                          182,800

56

217

4271xxxx2108

DAO THUY LINH

3987999

                          119,750

57

216

4271xxxx7109

LE THUY MAI

139241

                          154,100

58

125

4286xxxx4108

HAN THI TAM

3031652

                          500,000

59

125

4286xxxx0137

NGUYEN THI TU ANH

1075237

                             6,300

60

215

4286xxxx5109

DINH THI THUY ANH

3534942

                            67,100

61

122

4286xxxx9107

TRAN THI LOAN

3077502

                            75,100

62

120

4286xxxx9105

NGUYEN THI THUY VAN

1880817

                            47,550

63

211

4286xxxx5100

DAO THI PHUONG

1426932

                          104,050

64

122

4286xxxx5100

PHAM THANH XUAN

3780879

                          352,050

65

151

4286xxxx9109

NGUYEN THI KIM NGAN

1562139

                          205,000

66

120

4286xxxx8101

NGUYEN NGOC DUC

4479629

                            87,000

67

211

4286xxxx3112

NGUYEN THI CUC

619019

                          500,000

68

124

4286xxxx6108

NGUYEN THI QUYNH MAI

2340872

                          210,150

69

123

4286xxxx9101

BUI VIET HUNG

337621