Lượt truy cập
Luợt truy cập:

Thông báo Mã số dự thưởng và Kết quả CT quay số "Sống là tận hưởng cùng thẻ BIDV"  ( 09/10/2017 ) 

BIDV trân trọng thông báo Mã số dự thưởng và Kết quả Chương trình quay số may mắn trong khuôn khổ CTKM "Sống là tận hưởng cùng thẻ BIDV" (cập nhật theo tuần)

​Danh sách chi tiết tại file đính kèm (cập nhật theo tuần)

Danh_sach_ma_so_du_thuong_tuan_1.pdf (5147)
Ket_qua_quay_so_Tuan_1.pdf (4918)
Danh_sach_ma_so_du_thuong_tuan_2.pdf (1)
Ket_qua_quay_so_tuan_2.pdf (3671)
Danh_sach_ma_so_du_thuong_tuan_3.pdf (1095)
Ket_qua_quay_so_tuan_3.pdf (2970)
Danh_sach_Ma_so_du_thuong_tuan_4.pdf (771)
Danh_sach_KH_trung_thuong_Tuan_4.pdf (2005)
Danh_sach_Ma_so_du_thuong_Tuan_5.pdf (901)
Ket_qua_quay_so_Tuan_5.pdf (1912)
Danh_sach_ma_so_du_thuong_tuan_6.pdf (818)
DS_KH_TRUNG_THUONG_TUAN_6.pdf (1942)
Danh_sach_ma_so_du_thuong_tuan7.pdf (1135)
DANH_SACH_KHACH_HANG_TRUNG_THUONG_TUAN_7.pdf (1245)
DS_MA_SO_DU_THUONG_TUAN_8.pdf (665)
DS_KHACH_HANG_TRUNG_THUONG_TUAN_8.pdf (1113)
DANH_SACH_MA_SO_DU_THUONG_TUAN_9.pdf (613)
DANH_SACH_KH_TRUNG_THUONG_TUAN_9.pdf (921)
DANH_SACH_MA_SO_DU_THUONG_TUAN_10.pdf (528)
DS_KHACH_HANG_TRUNG_THUONG_TUAN_10.pdf (477)
DANH_SACH_MA_SO_DU_THUONG_TUAN_11.pdf (492)
Trung tâm thẻ BIDV
Tầng 12 - Tháp A Vincom - 191 Bà Triệu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: cardsupport@bidv.com.vn
Điện thoại: 024.222 00588