Lượt truy cập
Luợt truy cập:

Thông báo Mã số dự thưởng và Kết quả CT quay số "Sống là tận hưởng cùng thẻ BIDV"  ( 30/10/2017 ) 

BIDV trân trọng thông báo Mã số dự thưởng và Kết quả Chương trình quay số may mắn trong khuôn khổ CTKM "Sống là tận hưởng cùng thẻ BIDV" (cập nhật theo tuần)

​BIDV xin trân trọng thông báo Kết quả quay số may mắn trong khuôn khổ chương trình khuyến mại "Sống là tận hưởng" cùng thẻ BIDV của 12 tuần và kết quả giải Đặc biệt chung cuộc.
Danh sách chi tiết tại file đính kèm: Cập nhật theo tuần và Kết quả tổng hợp toàn chương trình

Danh_sach_ma_so_du_thuong_tuan_1.pdf (5480)
Ket_qua_quay_so_Tuan_1.pdf (5187)
Danh_sach_ma_so_du_thuong_tuan_2.pdf (1)
Ket_qua_quay_so_tuan_2.pdf (3845)
Danh_sach_ma_so_du_thuong_tuan_3.pdf (1197)
Ket_qua_quay_so_tuan_3.pdf (3138)
Danh_sach_Ma_so_du_thuong_tuan_4.pdf (1134)
Danh_sach_KH_trung_thuong_Tuan_4.pdf (2165)
Danh_sach_Ma_so_du_thuong_Tuan_5.pdf (1035)
Ket_qua_quay_so_Tuan_5.pdf (2072)
Danh_sach_ma_so_du_thuong_tuan_6.pdf (927)
DS_KH_TRUNG_THUONG_TUAN_6.pdf (2128)
Danh_sach_ma_so_du_thuong_tuan7.pdf (1278)
DANH_SACH_KHACH_HANG_TRUNG_THUONG_TUAN_7.pdf (1430)
DS_MA_SO_DU_THUONG_TUAN_8.pdf (995)
DS_KHACH_HANG_TRUNG_THUONG_TUAN_8.pdf (1312)
DANH_SACH_MA_SO_DU_THUONG_TUAN_9.pdf (905)
DANH_SACH_KH_TRUNG_THUONG_TUAN_9.pdf (1179)
DANH_SACH_MA_SO_DU_THUONG_TUAN_10.pdf (666)
DS_KHACH_HANG_TRUNG_THUONG_TUAN_10.pdf (857)
DANH_SACH_MA_SO_DU_THUONG_TUAN_11.pdf (767)
DANH_SACH_KH_TRUNG_THUONG_TUAN_11.pdf (816)
DANH_SACH_MA_SO_DU_THUONG_TUAN_12.pdf (547)
DANH_SACH_KH_TRUNG_THUONG_TUAN_12.pdf (116)
KET_QUA_TRUNG_THUONG_12TUAN_VA_CHUNG_CUOC.pdf (155)
Trung tâm thẻ BIDV
Tầng 12 - Tháp A Vincom - 191 Bà Triệu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: cardsupport@bidv.com.vn
Điện thoại: 024.222 00588