Lượt truy cập
Luợt truy cập:

Lưu ý khách hàng thay đổi mã số PIN thẻ định kỳ  ( 24/02/2017 ) 

Kể từ ngày 27/2/2017, BIDV sẽ triển khai yêu cầu Chủ thẻ ghi nợ nội địa đổi mã số PIN tại máy ATM BIDV theo định kỳ. Khi Quý khách giao dịch, màn hình sẽ hiển thị thông báo nhắc Quý khách đổi PIN. Đề nghị Quý khách phối hợp thực hiện theo yêu cầu để đảm bảo an toàn trong sử dụng thẻ.
Trân trọng thông báo!

Trung tâm thẻ BIDV
Tầng 12 - Tháp A Vincom - 191 Bà Triệu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: cardsupport@bidv.com.vn
Điện thoại: 024.222 00588