Lượt truy cập
Luợt truy cập:

Hoàn tiền tới 50% cho chủ thẻ quốc tế BIDV giao dịch lần đầu và giao dịch trở lại  ( 06/12/2017 ) 

Từ ngày 06/12/2017 đến hết ngày 28/02/2018, chủ thẻ quốc tế BIDV khi giao dịch lần đầu hoặc giao dịch trở lại được nhận hoàn tiền tới 50% giá trị giao dịch.

A. THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI DÀNH CHO THẺ GIAO DỊCH LẦN ĐẦU

1.      Tên chương trình: Chi tiêu lần đầu, nhận ngay quà tặng

2.      Phạm vi khuyến mại: Chi nhánh BIDV trên toàn quốc

3.      Thời gian khuyến mại: từ ngày06/12/2017 đến hết ngày 28/02/2018

4.      Sản phẩm khuyến mại: Thẻ tín dụng quốc tế BIDV (không bao gồm thẻ tín dụng doanh nghiệp, thẻ Thu phí viên và thẻ BIDV-MU). Cụ thể các loại thẻ sau: Hạng Chuẩn (Visa Flexi/Vietravel Standard), hạng Gold (Visa Precious); hạng Platinum (MasterCard Platinum/Visa Platinum/Vietravel Platinum và Premier).

5.      Đối tượng khuyến mại: Tất cả chủ thẻ tín dụng quốc tế BIDV phát hành mới từ 01/01/2017-30/06/2017 nhưng chưa phát sinh giao dịch tính đến hết ngày 05/12/2017.

6.      Hình thức khuyến mại: Hoàn tiền vào tài khoản thẻ tín dụng của khách hàng.

7.     Nội dung chương trình: Hoàn tiền 50% giá trị giao dịch thanh toán hàng hóa/ dịch vụ hợp lệ trong thời gian khuyến mại và có ngày hạch toán giao dịch trước ngày 28/03/2018, cụ thể như sau:

Loại thẻ tín dụng

Tặng tối đa/lần chi tiêu

Tặng tối đa/khách hàng

Thẻ thu phí thường niên

 

MasterCard Platinum/Visa Platinum/Vietravel Platinum và Premier

1.000.000đ

   2.000.000đ

Visa Precious

400.000đ

     800.000đ

Visa Flexi/Vietravel Standard

200.000đ

     400.000đ

Thẻ miễn phí thường niên

 

MasterCard Platinum/Visa Platinum/Vietravel Platinum và Premier

500.000đ

   1.000.000đ

Visa Precious

250.000đ

     500.000đ

Visa Flexi/Vietravel Standard

100.000đ

     200.000đ

C. Lịch trả thưởng (dự kiến):

 

STT

Đợt trao thưởng

Ngày hạch toán giao dịch

Thời gian công bố kết quả

Thời hạn trả thưởng

1

Đợt 1

Từ ngày 06/12/2017  đến hết ngày 06/01/2018

Trước ngày 16/01/2018

Trước ngày 26/01/2018

2

Đợt 2

Từ ngày 07/01/2018 đến hết ngày 17/02/2018

Trước ngày 28/02/2018

Trước ngày 10/03/2018

3

Đợt 3

Từ ngày 18/02/2018 đến hết ngày 28/03/2018

Trước ngày 07/04/2018

Trước ngày 17/04/2018

 

B. THỂ LỆ CHƯƠNG TRÌNH KHUYẾN MẠI DÀNH CHO THẺ PHÁT SINH GIAO DỊCH TRỞ LẠI

1.      Tên chương trình: Chi tiêu nhiều, nhận quà lớn

2.      Phạm vi khuyến mại: Chi nhánh BIDV trên toàn quốc

3.      Thời gian khuyến mại: từ ngày06/12/2017 đến hết ngày 28/02/2018

4.      Sản phẩm khuyến mại: Thẻ quốc tế BIDV, không bao gồm thẻ ghi nợ doanh nghiệp, thẻ tín dụng doanh nghiệp, thẻ Thu phí viên và thẻ BIDV-MU. Cụ thể các loại thẻ sau:

-         Thẻ tín dụng quốc tế BIDV hạng Chuẩn (Visa Flexi/Vietravel Standard), hạng Gold (Visa Precious); hạng Platinum (MasterCard Platinum/Visa Platinum/Vietravel Platinum và Premier).

-         Thẻ ghi nợ quốc tế BIDV MasterCard Premier ; BIDV MasterCard Ready, BIDV MasterCard Young Plus, Vietravel Standard.

5.      Đối tượng khuyến mại:Tất cả chủ thẻ quốc tế BIDV đã từng phát sinh giao dịch (từ 01/12/2016 đến 31/05/2017) nhưng từ 01/06/2017 đến hết ngày 05/12/2017 không phát sinh giao dịch bất kỳtừ thẻ trên.

6.      Hình thức khuyến mại: Hoàn tiền vào tài khoản thẻ tín dụng/ tài khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng.

7.      Nội dung chương trình: Hoàn tiền 50% giá trị giao dịch thanh toán hàng hóa/ dịch vụ hợp lệ trong thời gian khuyến mại và có ngày hạch toán giao dịch trước ngày 28/03/2018, cụ thể như sau:

LOẠI THẺ

Tặng tối đa/giao dịch

Tặng tối đa/thẻ

MasterCard Platinum/Visa Platinum/Vietravel Platinum và Premier

250.000đ

500.000đ

Visa Precious

150.000đ

300.000đ

Visa Flexi/Vietravel Standard

100.000đ

200.000đ

MasterCard Premier

50.000đ

100.000đ

Ready, Young Plus, Vietravel Standard

35.000đ

70.000đ

8.       Lịch trả thưởng (dự kiến):

 

STT

Đợt trao thưởng

Ngày hạch toán giao dịch

Thời gian công bố kết quả

Thời hạn trả thưởng

1

Đợt 1

Từ ngày 06/12/2017  đến hết ngày 06/01/2018

Trước ngày 16/01/2018

Trước ngày 26/01/2018

2

Đợt 2

Từ ngày 07/01/2018 đến hết ngày 17/02/2018

Trước ngày 28/02/2018

Trước ngày 10/03/2018

3

Đợt 3

Từ ngày 18/02/2018 đến hết ngày 28/03/2018

Trước ngày 07/04/2018

Trước ngày 17/04/2018 

Trung tâm thẻ BIDV
Tầng 12 - Tháp A Vincom - 191 Bà Triệu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: cardsupport@bidv.com.vn
Điện thoại: 024.222 00588