Lượt truy cập
Luợt truy cập:

BIDV trân trọng thông báo tạm dừng giao dịch thanh toán thẻ phục vụ cập nhật hệ thống thẻ  ( 25/09/2018 ) 

Thời gian tạm dừng: Từ 23h00 đến 24h00 ngày 25/09/2018

BIDV trân trọng thông báo tạm dừng giao dịch thanh toán thẻ để phục vụ cập nhật hệ thống thẻ, cụ thể như sau:
- Dng toàn b các giao dch thanh toán Th ghi n quc tế, Th tín dng quc tế BIDV VISA/MasterCard ti h thng thanh toán ATM/POS ca BIDV và h thng thanh toán ca Ngân hàng khác t23h00 đến 24h00 ngày 25/09/2018 (th 3)

-         - Dng toàn b các hot đng giao dch thanh toán ca Th do BIDV phát hành (bao gm Th ghi n ni đa và Th quc tế). Đng thi, dng toàn b giao dch ti h thng chp nhn thanh toán th ATM/POS ca BIDV trong thi gian t00h00 đến 02h00 ngày 26/09/2018 (th 4)

Mong Quý khách thông cảm về sự bất tiện này!


Trung tâm thẻ BIDV
Tầng 12 - Tháp A Vincom - 191 Bà Triệu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: cardsupport@bidv.com.vn
Điện thoại: 024.222 00588