Lượt truy cập
Luợt truy cập:

BIDV áp dụng hợp đồng cung cấp dịch vụ thẻ mới  ( 30/03/2011 ) 

Để nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ và đảm bảo tốt nhất lợi ích của khách hàng, từ ngày 22/12/2010, BIDV sẽ triển khai áp dụng hợp đồng cung cấp dịch vụ thẻ mới trên phạm vi toàn quốc.

Để nâng cao chất lượng dịch vụ thẻ và đảm bảo tốt nhất lợi ích của khách hàng, từ ngày 22/12/2010, BIDV sẽ triển khai áp dụng hợp đồng cung cấp dịch vụ thẻ mới trên phạm vi toàn quốc.

Hợp đồng cung cấp dịch vụ thẻ áp dụng cho tất cả các khách hàng cá nhân đăng ký phát hành và sử dụng thẻ ghi nợ/tín dụng và các khách hàng là đơn vị chấp nhận thẻ sử dụng dịch vụ thanh toán thẻ do BIDV cung cấp. Hợp đồng cung cấp dịch vụ thẻ là phương tiện có giá trị pháp lý hữu hiệu nhất BIDV cung cấp để đảm bảo tối đa lợi ích của khách.

Đối với các khách hàng hiện hữu của BIDV, khi thực hiện hợp đồng này, bên cạnh các tiện ích hiện nay, khách hàng sẽ được điều chỉnh tăng thêm một số quyền lợi cho phù hợp với thực tế phát triển của hoạt động cung cấp và sử dụng dịch vụ thẻ cũng như phù hợp với các quy định hiện hành của Tổ chức thẻ, của Ngân hàng nhà nước và các cơ quan quản lý khác. Để tạo sự tiện lợi cho khách hàng, BIDV đã có những chính sách và hỗ trợ hợp lý trong việc chuyển đổi hợp đồng.

BIDV mong muốn tri ân và hy vọng được đồng hành cùng khách hàng.

Chi tiết tham khảo tại tài liệu đính kèm và/hoặc các Chi nhánh BIDV trên toàn quốc.

 

Phụ lục 1: Hợp đồng đăng ký phát hành và sử dụng thẻ tín dụng

Phụ lục 2: Hợp đồng phát hành và sử dụng Thẻ ghi nợ (Dành cho khách hàng chưa có tài khoản tại BIDV)

Phụ lục 3: Hợp đồng phát hành và sử dụng Thẻ ghi nợ (Dành cho khách hàng đã có tài khoản tại BIDV)

Trung tâm thẻ BIDV
Tầng 12 - Tháp A Vincom - 191 Bà Triệu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: cardsupport@bidv.com.vn
Điện thoại: 024.222 00588