Lượt truy cập
Luợt truy cập:
 

Danh sách các Ngân hàng chấp nhận kết nối thanh toán trên ATM qua Banknetvn  ( 21/07/2015 ) 

Ngân hàng chấp nhận kết nối thanh toán trên ATM qua Banknetvn tại máy ATM BIDV.

STT

Ngân hàng

Số BIN chấp nhận trên máy ATM BIDV

Dịch vụ cung cấp trên máy ATM của BIDV

Rút tiền

Vấn tin số dư

In sao kê rút gọn

Chuyển khỏan nội bộ NHPHT

1

Vietinbank

620160, 620163

970415, 626168

Chưa

2

Saigonbank

161087, 970400

3

ABBank

191919, 970425

4

Agribank

272727, 272728

272729, 970405

5

Habubank

121212

Chưa

6

MHB

189701, 970401

7

Vietcombank

686868, 970436

Chưa

Chưa

8

Techcombank

889988, 888899

970407

Chưa

Chưa

9

VRB

970421

10

SCB

157979, 970429

11

SeaBank

970468, 970440

12

Navibank

818188, 818199 727288, 727299

970419

13

Oceanbank

970414

14

ACB

970416

Chưa

Chưa

15

Westernbank

970412, 787955, 787999

Chưa

Chưa

16

Sacombank

970403

17

VietABank

166888, 970427

Chưa

Chưa

18

TienPhongBank

970423

Chưa

Chưa

19

SouthernBank

970417

Chưa

Chưa

20

GP Bank

970408

Chưa

Chưa

21

Dong A Bank

1792, 970406

22

PG Bank

970430

23

TrustBank

970444

24

Nam A Bank

970428

25

Dai A Bank

970420

26

VIBank

180906, 180909,970441

Chưa

Chưa

27

VP Bank

981957, 970432

Chưa

Chưa

28

Military Bank

193939, 970422

Chưa

Chưa

29

Eximbank

707070, 970431

Chưa

Chưa

30

Maritime Bank

120791, 970426

Chưa

Chưa

31

HD Bank

970437

Chưa

Chưa

32

Bao Viet Bank

970438

Chưa

Chưa

33

Indovina Bank

888999, 970434

Chưa

Chưa

34

Quỹ tín dụng nhân dân trung ương

970446

35

SHB

970443

36

Hongleong Bank

970442

37

Bac A Bank

970409

38

OCB

970448

39

Bưu điện Liên Việt

970449

40

VID Public Bank

970439

41

Standard Chartered Bank

970410

42

Ngân hàng Liên doanh Shinhanvina (SVB)

188188, 000002, 970424

Chưa

Chưa

43

NH TMCP Bản Việt (VCCB)

970454

Chưa

Chưa

44

NH TMCP Phát triển Mê Kông (MDB)

970451

Chưa

Chưa

45

NH TMCP Kiên Long (KLB)

970452

Chưa

Chưa


1.      Danh sách mã BIN của Ngân hàng thuộc KFTC (Hàn quốc) I

 

 

 

 

 

 

STT

Tên ngân hàng

Mã BIN

Độ dài (Ký tự)

 
 

1

WOORI BANK

605615

16

 

944420

 

944520

 

2

SHINHAN BANK

605609

16

 

3

CITIBANK KOREA

900027

19

 

4

HANA BANK

900081

16

 

 

 

 

 

2.      Danh sách mã BIN của Ngân hàng thuộc MEPS (Malaysia)

 

 

 

 

 

STT

Ngân hàng

Mã BIN

Độ dài thẻ (Ký tự)

 

         1.          

RHB Bank Berhad (RHB)

564160

16

 

589169

16

 

 

 

 

 

3.      Danh sách mã BIN của Ngân hàng thuộc ITMX (Thái Land)

 

 

 

 

 

STT.

Tên ngân hàng

Mã BIN

Độ dài (ký tự)

 

              1.          

Thai Military Bank

001175

16

 

001180

16

 

001181

16

 

001182

16

 

              2.          

Thanachart Bank

001500

16

 

001504

 

002181

 

504310

 

526413

 

006511

 

006512

 

006513

 

006521

 

006522

 

              3.          

Kasikorn Bank

000401

16

 

000460

 

000481

 

010481

 

020481

 

030481

 

              4.          

Krung Thai Bank

504367

16

 

5

United Overseas Bank (THAI) Public Company Limited (UOBT)

601314

16

 
     

4.      Danh sách mã BIN của Ngân hàng thuộc UC (Liên bang Nga)

 

 

 

 

 

STT.

Tên ngân hàng

Mã BIN

Độ dài (ký tự)

 

1

Bank AVB

602810   

16

 

2

AC Bank

605200

16

 

3

The Bank of Moscow

602332

16

 

4

Bogorodski Municipal Bank LTD

602122

16

 

602123

16

 

5

Private Joint-stock Company Commercial bank GAZBANK

602278

16

 

6

Public Joint-stock Company Municipal Commercial bank "DOM-Bank"

602117

16

 

602118

16

 

602140

16

 

602194

16

 

7

Limited Liability Company Commercial Bank Doninvest

602815

16

 

8

Public Joint-stock Company Evrofinance Mosnarbank

621040

16

 

602299

16

 

602572

16

 

9

Private Joint-stock Company Commercial bank Zemsky Bank

602816

16

 

10

Private Joint-stock Company Commercial bank Zernobank

602446

16

 

644001

16

 

602308

16

 

11

Public Joint Stock Company "International Merchant Bank"

602315

16

 

605209

16

 

12

Limited Liability Company Commercial Volgskiy Socialniy Bank

605204

16

 

13

Public Joint-stock Company Kurskprombank

602490

16

 

14

Public Joint-Stock Commercial Bank Sarovbusinessbank

602224

16

 

602188

16

 

602330

16

 

602331

16

 

602332

16

 

602383

16

 

602384

16

 

15

Private Joint-Stock Commercial Bank "Novikombank"

605215

16

 

16

Public Joint-Stock Company Bank "Rossiysky Capital", Branch Potencial

605205

16

 

17

Private Joint-Stock Commercial Bank "Bank for Developmet of Technologies and Savings"

605203

16

 

18

Private Joint-Stock Commercial Bank SIBES

602266

16

 

19

Public Join-Stock Company "Join-Stock Siberian Oil Bank"

630001

16

 

602549

16

 

602574

16

 

20

Public Joint-Stock Commercial Bank of Support to Commerce and Business

602139

16

 

21

Commercial Joint Stock Bank "Togliattikhimbank"

602817

16

 

22

Public Joint Stock Company "The Ural Bank for Reconstruction and Development"

602157

16

 

602107

16

 

602470

16

 

602813

16

 

23

Private Join-stock company commercial bank "Fia-Bank"

602812

16

 

605161

16

 

900529

16

 

24

Bank of Khanty-Mansiysk Joint Stock Company

602125

16

 

602514

16

 

602623

16

 

602628

16

 

602382

16

 

25

Joint-Stock Commercial Bank Chuvashcreditprombank

605201

16

 

26

Limited liability company Commercial Bank El Bank

605214

16

 

27

Regional investment commercial bank "Rinvestbank" (Limited liability company)

605206

16

 

Lượt đọc: 0

Tác giả: Phuchnb

Trung tâm thẻ BIDV
Tầng 12 - Tháp A Vincom - 191 Bà Triệu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: cardsupport@bidv.com.vn
Điện thoại: 024.222 00588