The transaction log for database 'BIDV_Portal_Internet' is full. To find out why space in the log cannot be reused, see the log_reuse_wait_desc column in sys.databases Bidv Card - Trung tâm thẻ - BIDV
Lượt truy cập
Luợt truy cập:
Trang chủ  Hướng dẫn sử dụng
 
1. Sản phẩm thẻ ghi nợ nội địa
2. Sản phẩm thẻ tín dụng quốc tế
3. Các dịch vụ khác
Trung tâm thẻ BIDV
Tầng 12 - Tháp A Vincom - 191 Bà Triệu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: cardsupport@bidv.com.vn
Điện thoại: 04.222 00588