Lượt truy cập
Luợt truy cập:
 

TIẾT KIỆM ĐẾN 15% TẠI AGODA CÙNG THẺ BIDV MASTERCARD  ( 06/08/2018 ) 

Giai đoạn đặt phòng: 16.08 – 30.09.2018 Giai đoạn lưu trú: 16.08 – 31.12.2018

1. Khuyến mãi chỉ áp dụng tại các khách sạn hợp lệ tại tất cả các nước trên phạm vi toàn cầu, chấp nhận thanh toán trả trước và đặt phòng phải được thực hiện tại đường dẫn hợp lệ như chỉ định: www.agoda.com/mastercardvn(đối với các thẻ phát hành tại Việt Nam), www.agoda.com/mastercardlao(đối với các thẻ phát hành tại Lào) & www.agoda.com/mastercardkh(đối với các thẻ phát hành tại Campuchia)

2. Khuyến mãi áp dụng trên giá trị phòng (trước thuế, phí phục vụ và các loại phí phụ thu khác – nếu có)

3. Khuyến mãi được áp dụng cho các khách sạn chấp nhận thanh toán trả trước có thể hiện dòng chữ “Khuyến mại hợp lệ”/thẻ khuyến mãi. Phần giảm giá sẽ được thể hiện tại bước “Chi tiết thanh toán” sau khi chủ thẻ Mastercard® đăng nhập số thẻ hợp lệ. Phần giá trị giảm thể hiện trước dòng thuế & phí dịch vụ của khách sạn & được áp dụng trước khi xác nhận giá cuối cùng của đơn đặt phòng. Ưu đãi này chỉ áp dụng khi khách hàng sử dụng thẻ Mastercard® để thanh toán. Khuyến mãi không áp dụng cho các giao dịch chọn hình thức thanh toán trực tiếp tại khách sạn.

4. Khuyến mãi không được chuyển đổi, cộng dồn và không được sử dụng kết hợp với bất kỳ giảm giá, khuyến mãi, mặt hàng giảm giá và các mặt hàng giá cố định (trừ trường hợp quy định).

5. Khuyến mãi không được chuyển đổi qua thành tiền mặt hoặc bất kì sản phẩm nào khác.

6. Chủ thẻ đủ điều kiện tham gia sẽ bị ràng buộc bởi quy định và điều kiện của Agoda và Mastercard. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, quyết định của Agoda là quyết định cuối cùng.

7. Mastercard và / hoặc Agoda có thể thay đổi điều kiện vào bất cứ thời điểm nào.

8. Khuyến mãi này độc lập & không liên quan đến bất cứ chương trình nào được thực hiện giữa Mastercard và chủ thẻ (ví dụ như về phương thức thanh toán, v.v).

9. Khuyến mại chỉ áp dụng cho các chủ thẻ Mastercard® hợp lệ đang sở hữu thẻ tín dụng / ghi nợ Mastercard® phát hành tại Việt Nam, Campuchia & Lào.

10. Khuyến mại áp dụng theo quy tắc ưu tiên người đến trước.

11. Mastercard và / hoặc Agoda có quyền dừng chương trình bất cứ lúc nào nếu ngân sách chương trình đã được sử dụng hết. 


​Áp dụng : 
www.agoda.com/mastercardvn(dành riêng cho thẻ Mastercard phát hành tại Việt Nam)

www.agoda.com/mastercardlao(dành riêng cho thẻ Mastercard phát hành tại Lào)

www.agoda.com/mastercardkh(dành riêng cho thẻ Mastercard phát hành tại Campuchia) 

Trung tâm thẻ BIDV
Tầng 12 - Tháp A Vincom - 191 Bà Triệu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: cardsupport@bidv.com.vn
Điện thoại: 024.222 00588