Lượt truy cập
Luợt truy cập:
 

Quét QR Code cùng BIDV-Mastercard tại Nguyễn Kim  ( 01/06/2018 ) 

Thời gian chương trình Khuyến Mãi: Từ 06/06/2018 đến 30/06/2018

“Quét QR Code cùng Mastercard”

1. Thời gian chương trình Khuyến Mãi: Từ 06/06/2018 đến 30/06/2018

 2. Hình thức:

Thanh toán bàng phương thức Mastercard QR bằng thể Mastêrcard được giảm ngay thêm 100,000đ cho hóa đơn từ 1 triệu đồng tại Nguyễn Kim.

Giới hạn cho 3,000 khách hàng đầu tiên.

3. Đối tượng:

 

Các khuyến mãi trê n áp dụng cho khách hàng mua lể là chủ thể Mastercard mua hàng trực tiếp tại các STĐM Nguyễn Kim và trên website nguyenkim.com; kho ng áp dụng cho khách hàng là các tỏ chức / co ng ty;

4. Các Điều Kiện và Điều Khoản Khác:

Mỗi khách hàng chủ thể Mastêrcard chỉ được nha ̣n ưu đãi giảm thể 1 làn trong suốt chương trình.

Áp dụng từ 06/06/2018 đến 30/06/2018.

QRCode (47)
Trung tâm thẻ BIDV
Tầng 12 - Tháp A Vincom - 191 Bà Triệu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: cardsupport@bidv.com.vn
Điện thoại: 024.222 00588