Lượt truy cập
Luợt truy cập:
 

Biểu phí dịch vụ chấp nhận thanh toán thẻ trên hệ thống ATM BIDV  ( 13/04/2017 ) 

Trung tâm thẻ BIDV
Tầng 12 - Tháp A Vincom - 191 Bà Triệu - Hai Bà Trưng - Hà Nội
Email: cardsupport@bidv.com.vn
Điện thoại: 024.222 00588